Hvordan lede ansatte som underpresterer

Arbeidsgivers styringsrett og lederverktøy som virker!

Ansatte som somler og underpresterer

Kursinnhold:


Har du medarbeidere som utsetter oppgaver eller av andre årsaker ikke leverer som forventet? For en bedrift har det negative konsekvenser både økonomisk og for arbeidsmiljøet hvis medarbeidere ikke utfører de oppgavene som ligger til stillingen. Kollegaer og leder blir belastet unødig og for den aktuelle medarbeider, kan det i verste fall medføre stress og helseproblemer når man ikke innfrir i stillingen.
 
Jus og operativ ledelse- praktisk og forståelig
På dette kurset lærer du både hvordan du bør følge opp og lede denne type medarbeidere i praksis, og hvilke rettigheter du har som arbeidsgiver til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet.
Gjennom dagen får du både innsikt i nyttige lederverktøy ift prestasjons- og motivasjonsledelse, og en gjennomgang av de juridiske rammene, og de føringene dette legger på oppfølgingen av medarbeider.

Kurset har to kursledere med supplerende faglig bakgrunn. Begge har lang erfaring på fagfeltet. 

 

 Du lærer mer om:

 • Hvordan øker du medarbeidernes prestasjoner og effektivitet
 • Hvordan bruke motivasjon som virkemiddel for å få ansatte til å lykkes
 • Hvordan du sikrer at oppfølgingen gjennomføres innenfor gjeldende arbeidsrettslige rammer
 • Dokumentasjon for oppfølging og viktigheten av dette i personalsaker

Sagt av tidligere deltagere om kurset og kursdeltagere:
"Lærerikt og engasjerende. Interesante temaer, flinke kursledere


Program:


Pauser vil holdes jevnlig i løpet av dagen.

 

Kl. 09.00 – 09.45: Handlingsrommet som leder – arbeidsgivers styringsrett

 

Kl. 09.55 – 10.45: Konsekvenser og årsaker til underprestering

 

Kl. 11.00 – 11.30: Betydningen av prøvetid

 

Kl. 11.30 – 12.00: Oppfølging og korrigering av dine medarbeidere

 • Tydeliggjøring av forventninger
 • Opplæring
 • Motivasjon
 • Lederstil
 • Coaching
 • Planmessig forbedringsarbeid
 • Vanskelige (korrigerende) samtaler
 • Bruk av advarsler
 • Oppfølgingsplan (handlingsplan)

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj

 

Kl. 13.00 – 14.30: Oppfølging og korrigering av dine medarbeidere (forts.)

 

Kl. 14.30 – 15.30: Oppsigelse, suspensjon og avskjed

 • Rettspraksis på området
 • Formelle krav
 • Behandling av tvister

Kl. 15.30 – 16.00: Fratredelsesavtaler

 

Til påmelding

  Kursdatoer

26.04.2017

13.06.2017


  Pris

NHO-medlemmer:

kr 4950,-

Ordinær pris:

kr 6450,-

NB! Som medlem i NHO får din bedrift inntil 25 % rabatt på de neste påmeldte til dette kurset


  Målgruppe

Ledere, mellomledere, teamledere og avdelingsledere.


  Varighet

1 dag.


  Kurset omfatter følgende fagområder

 • HR og personal
 • Ledelse
 • Lover og regler

  Mer informasjon

Velg by og dato:


Har du spørsmål om påmelding, vennligst kontakt oss på: Telefon: 69 10 00 00 | kurs@naeringslivetsskole.no
NHO-Medlemmer: kr 4950,-| Ordinær pris: kr 6450,-

Oslo 26.04.2017   09:00 - 16:00 Radisson Blu Hotel Nydalen Mariann Karlsen
Hans Gjermund Gauslaa
Få plasser
Oslo 13.06.2017   09:00 - 16:00 Christiania Qvartalet Møtesenter Torgeir Bjørnland
Sveinung Røseid
Meld på
Motta vårt nyhetsbrev, og få siste nytt om hvilke kurs som er aktuelle for deg.    Meld deg på!