HMS Grunnkurs

40 Timers lovpålagt opplæring for verneombud og AMU medlemmer!

HMS Grunnkurs - 40 timers lovpålagt kurs

Kursinnhold:


Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4, og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:

 • E-læring (2,5 dager)
 • Samling + hjemmeoppgave (2 + 0,5 dag)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.


Dette lærer du:

 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen

Sitat fra tidligere deltakere:

" Kurset er lagt opp meget bra, med en fin kombinasjon av nettbasert opplæring og undervisning og praktisk arbeid i plenum."

«Dette er det første HMS kurset jeg har vært på som har vært artig – dere gjør det levelig og interessant»

 

 Kurset består av 15 ulike tema som hver kan gjennomgås når det passer best for deltakeren. Gjennom interessante og underholdende filmer samt interaktive øvelser som er knyttet til en fiktiv bedrift, bidrar kurset til at en lettere kan koble det faglige opp mot reelle situasjoner i arbeidsmiljøet. E-læringen dekker tema innen blant annet vernetjenesten, organisatorisk arbeidsmiljø, fysisk/kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø. 

 


Kursleder Helene Myhre Danmo
Kursleder Helene Myhre Danmo

Utdannelse: Mastergrad i ledelse (BI), HMS-kultur og ledelse-studier (HiB), personalpsykologi (UiB), Arbeids- og organisasjonspsykologi (UiB) og Pedagogikk (HsH). Erfaring: Senior rådgiver innen HMS og HR, HMS-leder, rådgiver innen ledelse og organisasjonsutvikling. Er i dag senior rådgiver innen krise- og beredskapshåndtering, HMS, HR, pårørendehåndtering og ledelsesutvikling. Hun er også faglig ansvarlig for 5 etter- og videreutdanningsstudier innen HMS-kultur og ledelse ved Høgskolen i Bergen.


Program:


Program for samlingsdagene

Dag 1:
Kl. 09.30-09.40:
Registrering og kaffe/te

Kl. 09.40-12.00:

 • Innføring i HMS
 • Roller og ansvar innen HMS-arbeidet
 • Rettigheter og plikter for arbeidsgiver, verneombud og AMU-medlem

Kl. 11.30 -12.15:              

Lunsj


Kl. 12.45-16.00:

 • Regelverk og de juridiske rammene for bedriften
 • Systematisk HMS-arbeid

Dag 2:
Kl. 08.30-08.35                

Kaffe/te-velkommen til en ny dag.


Kl. 08.35 – 11:30:            

Risikostyring og ulike metoder/verktøy  


Kl. 11.30-12.15:               

Lunsj


Kl. 12.15-16.00:

 • Sykefravær og IA-arbeid
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Kulturbygging

Det kan forekomme tidsavvik i løpet av kurset.

 

Praktiske opplysninger:

Deltakerne mottar innlogging til e-læringen ca 2 uker før dato for samlingen.

Hjemmeoppgaven sendes til deltakerne 1 uke før samlingsdato og består av en karlegging av eget arbeidsmiljø. Hjemmeoppgaven er bransjetilpasset din virksomhet.

Samlingen gjennomføres som en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid og oppsummeringer i plenum.

Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet (Dersom deltakere fra luftfart, petroleumsindustri eller sjøfart, tilpasses regelverksgjennomgangen til gjeldende forskrifter også for disse).

Kursbevis lastes ned på nettsiden hvor e-læring gjennomføres etter fullført e-læring og samling.

Til påmelding

  Kursdatoer

26.04.2017

10.05.2017

30.05.2017

07.06.2017

15.06.2017


  Pris

NHO-medlemmer:

kr 6900,-

Ordinær pris:

kr 8625,-


  Målgruppe

Hovedsakelig for verneombud og AMU medlemmer. Kurset kan også være nyttig for ledere som ønsker en grundig gjennomgang.


  Varighet

2 dager + e-læring og hjemmeoppgave


  Kurset omfatter følgende fagområder

 • HMS

  Mer informasjon

Velg by og dato:


Har du spørsmål om påmelding, vennligst kontakt oss på: Telefon: 69 10 00 00 | kurs@naeringslivetsskole.no
NHO-Medlemmer: kr 6900,-| Ordinær pris: kr 8625,-

Oslo 26.04.2017 - 27.04.2017   09:30 - 16:00 Thon Hotel Slottsparken Helene Myhre Danmo - Falck Nutec
Fullt
Trondheim 10.05.2017 - 11.05.2017   09:30 - 16:00 Falck Nutec Trondheim Helene Myhre Danmo - Falck Nutec
Meld på
Stavanger 30.05.2017 - 31.05.2017   09:30 - 16:00 Falck Nutec Stavanger Ann Elin Solbu - Falck Nutec
Meld på
Bergen 07.06.2017 - 08.06.2017   09:30 - 16:00 Falck Nutec Bergen Helene Myhre Danmo - Falck Nutec
Meld på
Oslo 15.06.2017 - 16.06.2017   09:30 - 16:00 Næringslivets Hus Helene Myhre Danmo - Falck Nutec
Meld på
Motta vårt nyhetsbrev, og få siste nytt om hvilke kurs som er aktuelle for deg.    Meld deg på!